Çocuklarda Normal Gelişim
15832
page-template-default,page,page-id-15832,page-child,parent-pageid-15816,bridge-core-2.4.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-23.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.0,vc_responsive
 

Çocuklarda Normal Gelişim

Oral Dönem (Temel Güven Dönemi) :

Doğumdan birinci yılın sonuna dek olan kısmı kapsar. Bebeğin doyumunu sağlayan, haz veren bölgesi ağız  ve çevresidir. Emme, çiğneme ve yutma işlevleri belirginleşir ve bu bebekte içe alımı sağlar. Doğum sonrası ilk haftalarda doymuş ve rahat yüz ve sonrasında gelişmekte olan bebek anneye sunulan en büyük ödüldür. Bundan dolayı bu dönemde anne ve bebek arasında bir alışverişten bahsedilir. Bu dönemde annenin kişisel özelliklerinin büyük önemi vardır. Verebilen bir anne, almasını bilen bir çocuğun gelişmesine olanak sağlar. Almayı öğrenmek verebilmenin önkoşuludur.

Anne çocuk arasındaki ilişki çocuğun hem çevresini, hem kendi özbenliğini algılamasında, değerlendirmesinde en önemli etkendir. Gereksinimlerinin uygun biçimde karşılanması ile çocuk, kendisini, özbenliğini verebilen, bakılan değerli bir varlık olarak algılar. Çevresini de değer veren, bakan, güvenilir bir çevre olarak değerlendirir. Böylelikle güven duygusunun temeli atılmış olur.

Bu dönemin umudun, inancın, temel güven duygusu ve sevginin belirleyicisi olduğu düşünülmektedir.

Anal Dönem (Özerklik Dönemi) :

Birinci yılın sonunda başlayıp üçüncü yılın ortalarına kadar uzanan bu dönemde çocuğun  işeme ve dışkılama sifinkterlerinin (büzgeçlerinin) gelişmesi ilgiyi bu alanlarda toplar. Bu dönem yürüme, konuşma ve temizlenmenin öğrenildiği, merak, inatçılık ve büyüsel düşüncenin yoğunlaştığı bir evredir. Çocukların toplumsal kural ve değerlerle karşılaştıkları ve bocaladıkları bir dönemdir.

Çocuk , anal-üretral büzgeç kasları üzerinde bir egemenlik kurarken, toplumsal anlamda tutma, tutunma, bırakma, isteyince bırakabilme gibi toplumsal tutumlar öğrenir. Bu, temelde, birbirine karşıt iki eğilim üzerinde bir denetim kurma yetisinin kazanılmasıdır. Bu da çocukta seçim yapabilme duygusunun gelişmesine yol açar.

Fallik Dönem (Girişim Dönemi):

3-4 yaşlarından 6 yaşına kadar olan dönemi kapsar. Çocuğun bu evrede cinsel konulara dalar ve bitmez tükenmez bir öğrenme merakının ortaya çıkması, anne, baba yerine geçmeye özenmesi ve bu doğrultuda emeller beslemesi girişim duygusunun öncüleridir. Girişim her eylemin zorunlu parçasıdır. İnsanoğlunun her öğrenmesinde , her eyleminde, en önemli başlatıcı öğedir.

Gizillik Dönemi:

6 yaşından ergenliğe dek süren, yatışma ve dinginliğin egemen olduğu bir evredir. Çocuğun cinsel ilgileri, yönelişleri yatışmış, bunların yerine yeni ilgiler, uğraşlar geçmiştir (okul, oyun, öğretmenler,çeşitli uğraşlar, spor, arkadaşlar). Artık çocuğun benliği ailenin dar alanından toplumun geniş ilişki ve öğrenme olanaklarına uzanmaktadır.

Gizillik dönemi cinsel yönden bir uyulama çağı olsa bile, özdeşimlerin  yoğunlaştığı ve pekiştirildiği, süperegonun geliştirildiği bir çağdır.

Ergenlik Dönemi:

Ergenlik çağındaki hızlı büyüme, cinsel dürtü artışı, benliğin henüz tam olgunlaşmamış olması, toplumdaki yerin henüz kesinleşmemesi, aileye bağımlılığın sürmesi gibi etkenlerle bu çağ genellikle sorunlarla yüklü, fırtınalı bir dönem olarak bilinir.