Depresyon
15880
page-template-default,page,page-id-15880,page-child,parent-pageid-15887,bridge-core-2.4.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-23.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.0,vc_responsive
 

Depresyon

Depresyon olağan etkinliklerden ve daha önce kişiye zevk veren durumlardan artık eskisi gibi zevk alamama ve bunlara karşı ilginin kaybolmasıyla kendini gösteren, çökkünlük karamsarlık yanında keder ve elem duygularıyla seyreden depresif bir duygudurum, gerek zihinsel gerek fiziksel alanda enerji azlığı ile kendini gösteren psikomotor yavaşlama, düşünce içeriğinde kısıtlılık ile belirgin bilişsel yavaşlama ve kişinin sosyal, mesleki ve ailesel işlevlerini bozan bir sendromdur.

Belirtiler:

 • Çökkün duygudurum
 • İlgi azlığı ve anhedoni
 • Bunaltı
 • Duygulanımda azalma
 • Düşünce akışında yavaşlama
 • Düşünce içeriğinde bozukluklar (suçluluk ve değersizlik, karamsarlık, umutsuzluk, kararsızlık, bedensel uğraşlarda artma (özellikle yaşlılarda), takıntılı düşünceler ve fobiler, intihar düşünceleri
 • Konsantrasyon güçlüğü
 • Dikkat bozukluğu
 • Bellek bozukluğu
 • Algı bozukluğu
 • Enerji azalması
 • İştah azalması ve kilo kaybı
 • Cinsel istek kaybı
 • Uyku düzensizliği
 • Psikomotor yavaşlama
 • Psikomotor ajitasyon

DEPRESYONDA KLİNİK TABLOLAR

 

  Melankolik tip:

 • Oluşumunda çevresel yaşantılar ya da nedenlerle depresyonun başlangıcı arasında genellikle bir bağlantı kurulamaz, daha çok nörobiyolojik bozuklukların rol oynadığı bir depresyon tablosudur.
 • Genellikle yavaş başlar. Yorgunluk, çalışma isteksizliği, karar vermede güçlük, iştahsızlık, baş ağrıları, sabah erken uyanma gibi belirtiler ön plandadır. Şiddetli depresif duygudurumu, ilgi azlığı ve alışılagelmiş etkinliklerden zevk alamamanın yoğun olarak izlendiği, yine yoğun intihar düşüncelerinin ve girişimlerinin gözlendiği olgulardır. Psikomotor yavaşlama ya da hareketlilik görülebilir.
 • Depresyonun bedensel belirtileri daha yoğundur. Belirgin iştahsızlık ve uykuda azalma gözlenir. Sabahları kendini kötü hissederek erken uyanma çok belirgindir. Aşırı ve uygunsuz suçluluk duyguları bulunur.
 • Melankolik özellikler gösteren major depresyon olgularında tedaviye bir an önce başlamak uygundur.

 

Psikotik özellikli:

 • Depresif duygu duruma uygun olan psikotik belirtiler (kişisel yetersizlik, suçluluk, hastalık, ölüm, yok olma ve cezalandırılmaya layık olma gibi tipik depresif temalarla uyumlu olan hezeyanlar).
 • Depresif duygu duruma uygun olmayan psikotik belirtiler (depresif temayla doğrudan ilişkili olmayan şüphe, düşünce sokulması, düşüncelerin çevreye yayılması gibi hezeyanlar).
 • Depresif stupor (Hareketlerdeki ve konuşmadaki yavaşlama o kadar ilerlemiştir ki hasta tamamen hareketsiz ve sessiz hale gelmiştir).

 

 Puerperal depresyon:

 • Kadınlarda doğum sonrası ortaya çıkan depresif tablolardır. Klinikte üç tipi izlenir.
 • Gebelik hüznü ya da bebek hüznü de denen kolay ağlama, depresyon, anksiyete ve letarji ile karakterize geçici ve kısa süren bir durumdur. Doğum sonrası 3-4. günlerde başlar, çoğunlukla destek verme ile ilaç olmaksızın düzelir.
 • Doğum sonrası ilk ikinci ve üçüncü haftada başlar ve karamsarlık, anhedoni, yetersiz hissetme ve vb. tipik depresif belirtiler çıkar. Ağır bir tabloya yol açar ve hastaların 2/3’ü bir yıl içinde tedaviyle iyileşirken diğerlerinde artık belirtiler kalabilir.
 • Üçüncü tipi ise doğumdan sonraki ilk üç ay içinde başlar. Bunlar da klasik depresyon tabloları olup çoğunlukla konfüzyon, hezeyan ve sanrılarla seyreder. Tedaviye olumlu yanıt veren bir tablodur.

 

Atipik özellikli depresyon:

 • Genel bir depresif durum izlenmesine rağmen, diğer yakınmaları tipik depresyon tablosuna uymaz.
 • Genellikle 15-40 yaşlarında görülür. Tablonun biyolojik kaynaklı olmağı gözlenir. Kişiler çevresel etkenlerle ilişkili olarak ya da aynı gün içinde değişebilen duygudurum değişiklikleri gösterir. Genellikle akşam saatlerinde kendini kötü hissetme belirgindir.
 • Fobik anksiyete belirtileri, sıklıkla aşırı uyuma gibi uyku düzensizlikleri, cinsel sorunlar aşırı yeme, iştah artışı, kilo alımı, aşırı yorgunluk (kol ve bacaklarda ağırlık hissi) gibi belirtiler, alkol madde kullanımına eğilim dikkat çeker.
 • Kişiler çoğunlukla dürtüsel davranma eğilimi gösteren kişilerarası ilişkilerde duyarlı olup reddedilmeye karşı abartılı tepki verebilen, yakınmalarını bedensel bir yolla ifade etmeye meyilli olurlar.

 

Dr. Bahar Gürsoy Karesioğlu